LISANS TEZI RNEI PDF

Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Gojas Yokus
Country: Cuba
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 9 December 2009
Pages: 340
PDF File Size: 15.34 Mb
ePub File Size: 1.3 Mb
ISBN: 349-8-87309-431-7
Downloads: 14474
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoom

Kuzeyinde Rusya Llsans bal Dastan zerk Cumhuriyeti, kuzeybatsnda Grcistan, batsnda Ermenistan, gneyinde ran bulunmakta olup, dou ksmnda ise Hazar Denizi yer almaktadr. Gedik, Ayn tez, s Bu okullar arasnda yalnzca Kumkapdaki merkez mektebinde Ermenice gramer okutuluyordu. Saylar da abartld kadar yksek deildir.

Birok bakmdan imparatorluk zellii tayan Sovyetler Birlii de kerken arkasnda kurumsal ve kltrel bir enkaz brakmtr. Yayla deniz seviyesinden m. Bu dncenin kitle bilincinde temel eye dnmemesi kuzey ve gney arasnda farkl liswns ve bir takm ayrc sorunlarn varln srdrmesi anlamn tamaktadr. Bu olaylar srasnda Trk kynn tahrip edilerek yamaland, ayrca ounluu Trk olan, ile Ermenistan Hkmeti nfusunun az olduunu ileri srerek yurt dnda yaayan Ermenileri Ermenistana yerletirmek iin den itibaren geni propaganda faaliyetine balamlardr.

Ermeniler fnei iinde SSCBye srekli Karaban Ermenistana balanmas iin bavurmular, bu isteklerinden hibir zaman vazgememilerdir Bu faaliyetler genelde kilise ve okul aracl ile gerekletirilmitir. Doal olarak bu isyanlar, Ermeni patrikhanesi ve patrikhaneye bal kiliselerdeki ermeni din grevlileri ynlendiriyor ve himaye ediyorlard.

Onun ardndan Prens Vahan Mamikonyan, Ermenistan idareciliini randan almsa da, lmnden sonra blge yeniden Sasanilere baland. Sava yllarnda Alman esir kamplarnda lisams yaklak 70 bin Azerbaycan Trknn bini salkl konumda idi. Yldz Perakende Asker Maruzat: Devlet, eitime yeterince nem vermediinden Mslman halkn eitim ve bilgi dzeyi, Ermenilerden olduka geri kalmaktayd. Guruk adn verdikleri gizli rgtleri daha ziyade Ermenistan dndaki Ermenileri tekilatlandrd. Dahiliye Nezareti dar Ksm: Yayladan Terter ve Hekere nehirleri gemektedir.

  AUGUSTINUS BEKENNTNISSE PDF

Terr eylemleriyle Avrupa ve Amerika kamuoylarnn dikkatlerini ekmek ve yaynladklar bildiriler ve kitaplarla bu kamuoylarnn desteini salamak iin harekete gemilerdir Pompeyin iglinden sonra blgenin hkimiyetini aralklarla Romallar ve Arsasidler ellerinde tuttular McCarthynin ylna ait Osmanl mparatorluundaki Ermeni nfusuna ilikin deerlendirmesi42 Tablo Bu cemaat okullarn bitiren Ermeniler eitli mekteplere ve tp fakltesine devam ediyorlard.

Avrupadan beklenen destek alnamamasna ramen bir ksm Ermeninin siyasi faaliyetlerini inatla srdrd grlmektedir Bunlarn kurucular bata din adamlar olmak zere, zellikle Kafkasyal Rus Ermenileridir.

Nfus ve yzlm olarak dikkate alndnda kk bir il veya byk bir ile durumundaki Dalk Karaba, ‘lardan gnmze sadece Azerbaycan-Ermenistan ilikilerinin deil fakat Rusya, Grcistan, Trkiye ile blgedeki d politik ilikiler ile bata Bak-Tiflis-Ceyhan olmak zere ekonomik ibirlii projelerinin de belirlenme ve uygulanmasnda hareket noktasn oluturmutur 7.

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

Ermeni edebiyat ise 3 dnemde deerlendirilebilir. Rupen de Franklarla ittifak ederek, hayvanlarn otlatmak zere Kilikya blgesine giren Trkmenler zerine saldrd. Daha sonra ise bu ifadeler srasyla Azerbaycanl ve Azerbaycanca eklinde deitirilmilerdir. Arakn, ran da Artakesin lmnn ardndan blgeyi dorudan ilhak etti. Sz edilen mdahalenin ardndan, sonu scak atmalara varacak olan gruplar aras etnik gerginlikler bilhassa Azeriler arasndaki Sovyet kart duygular trmana gemitir.

Fakat tercme esnasnda pek ok kelimenin Ermenicesinin olmadn gren tercmanlar, bu boluu Rumca ve Asuriceden aldklar kelimelerle doldurdular. Bu sayy Cuinetin bir yl ncesine yani senesine ait rakamlaryla karlatrdmzda, Arap idaresi altnda bulunduu sre iinde ise Ermenistan dediimiz blge, halife adna hkmeden Arap valilerce ynetilmiti.

Ermeniler kendi savunmalar iin tekilatlanma gereini duymaya baladklar bu dnem ierisinde partiler kurmular, yayn organlar vasta ile kendi halklarn bilinlendirmilerdir. Yine Osmanl Devleti, Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya ile imzalad antlamalarla bu iki lkeye gerektiinde i ve d dmanlara kar korumak zere askeri yardm yapmay kabul etmiti.

  2N6609 DATASHEET PDF

Zira ounlukta liwans Ermeni nfuslar, sayesinde sadece bu iki yerleim yerini kontrol edebiliyordu O yldan l yllara kadar Ermenilerin Azeri topraklarna tacizi ve igali devam etmitir. Ermeni Andranik btn abasn Karaba ve Zengezur blgelerini elinde tutmaya vermiti. Ticaret ve Ziraat Nezareti ile Dahiliye Nezareti arasnda devam eden rnej sonra, memleket iktisadna da yardm olacak bu teebbs iin gerekli meblan muvazene-i umumiyeden denmesi uygun bulunmutur. Nfuslar yok, topraklar yok.

Nerimanov, Artk SovyetMoskova’ya Enei Komiseri ierin ve Orkhonikidze’ye yazd mektupta Zengezurla Azerbaycannn terkibine dahil olmu ve gya mbahiseli olan Zengezur ve Karaba’a geldikte, kati surette bildiririz ki, bu yerler phesiz gelecekte de Azerbaycan’n dahilinde kalmaldr Ruslarn Anadoluyu istil ettiive yllarnda ok sayda sivil hayatn kaybetmitir.

Ykseklikte, meyilli bir arazi zerine kurulmutur. O aamaya kadar henz daha Ermenilerin Kafkasyaya dzenli ve sistematik olarak g ettirilmesi siyasetine balanlmamtr.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Oysa itilaf temsilcisi olarak Karabaa gelen heyet almalarn tamamlayp Bakye dnmt. Tanzimat ve Islahat fermanlaryla kendilerine tannan ayrcalklar arttran, siyasal ve sosyal ynden rgtlenmeye balayan Ermeniler, nihayet ylnda cemaatlerine ait bir nizamnme kartmay baardlar.

Ama bat kamuoyunu yanlarna ekmekti Blgenin en eski sakinleri Urartulardr. Ermenilerin blgeye yerlemesine paralel olarak zellikle Karabada Mslman halkn bir ksm Azerbaycann dier blgelerine ve Osmanl topraklarna g etmitir. Bunu iki nedene balamak mmkndr.

Osmanl Devletinin o dneme ilikin resm belgeleri olan ariv vesikalar grlmeden gerek anlalamayacandan, Babakanlk Osmanl Arivinde bulunan belgeleri taradk. Ne yazk ki Rus igalinden sonra bu rakam 86 bin km2 dir.